GARÁŽE

Garáž G1 

Garáž G1 je samostatně stojící garáž, která je určena pro dva osobní automobily. Vzhledem k jejímu zpracování se nejčastěji hodí vedle tradičních domů se sedlovou střechou popřípadě s polovalbou.

Zastavěná plocha: 49,00 m2
Obestavěný prostor: 263,38 m3
Užitková plocha: 40,96 m2
Výška hřebene střechy: +5,375 m
Sklon střechy: 30°
Cena projektu stavební části: 8.500,- Kč
Cena osazení na pozemek: v ceně projektu
Cena požárně-bezpečnostního řešení: 1.500,- Kč
Cena celkem za projekt pro stavební povolení: 10.000,- Kč

Garáž G1

Garáž G2 

Garáž G2 je samostatně stojící garáž, která je určena pro jeden osobní automobil. Vzhledem k jejímu zpracování se nejčastěji hodí vedle tradičních domů se sedlovou střechou popřípadě s polovalbou.

Zastavěná plocha: 31,50 m2
Obestavěný prostor: 154,35 m3
Užitková plocha: 24,96 m2
Výška hřebene střechy: +4,90 m
Sklon střechy: 35°
Cena projektu stavební části: 8.500,- Kč
Cena osazení na pozemek: v ceně projektu
Cena požárně-bezpečnostního řešení: 1.500,- Kč
Cena celkem za projekt pro stavební povolení: 10.000,- Kč

Garáž G2

Garáž G3 

Garáž G3 je samostatně stojící garáž, která je určena pro dva osobní automobily. Vzhledem k jejímu zpracování se nejčastěji hodí vedle tradičních domů s pultovou střechou.

Zastavěná plocha: 49,00 m2
Obestavěný prostor: 199,92 m3
Užitková plocha: 40,96 m2
Výška hřebene střechy: +4,08 m
Sklon střechy:
Cena projektu stavební části: 8.500,- Kč
Cena osazení na pozemek: v ceně projektu
Cena požárně-bezpečnostního řešení: 1.500,- Kč
Cena celkem za projekt pro stavební povolení: 10.000,- Kč

Garáž G3

Garáž G4 

Garáž G4 je samostatně stojící garáž, která je určena pro jeden osobní automobil. Vzhledem k jejímu zpracování se nejčastěji hodí vedle tradičních domů s pultovou střechou.

Zastavěná plocha: 31,50 m2
Obestavěný prostor: 125,37 m3
Užitková plocha: 24,96 m2
Výška hřebene střechy: +4,00 m
Sklon střechy:
Cena projektu stavební části: 8.500,- Kč
Cena osazení na pozemek: v ceně projektu
Cena požárně-bezpečnostního řešení: 1.500,- Kč
Cena celkem za projekt pro stavební povolení: 10.000,- Kč

Garáž G4

Technologie výstavby garáže

Garáže jsou projektovány pro zdivo YTONG P2-500 o rozměrech 250x249x599 mm, na zdící maltu YTONG. Základy jsou navrženy ze základových pasů z prostého betonu CEMEX COMPACTON EKO C16/20, šířky 550 mm o výšce 650 mm, na základové pasy jsou kladeny betonové tvárnice ztraceného bednění BEST a.s., o dvou řadách rozměr ztraceného bednění 200x300x500 mm, vyplněný prostým betonem CEMEX COMPACTON EKO C16/20 a vyztuženy ocelovou výztuží RØ10 á 500 mm. Základy jsou zatepleny tepelnou izolací ISOVER PERIMETER o tloušťce 40 mm. Podkladní beton je z vyztuženého betonu CEMEX COMPACTON EKO C16/20 o tloušťce 150 mm s KARI sítí velikost oka 100x100x80 mm. Překlady nad okny jsou ze systému YTONG nebo monolitické s ocelovou výztuží, určí investor, překlad nad garážovými vraty je monolitický s ocelovou výztuží nebo z ocelových IPE – nosníků, určí investor.

Poznámka

Pokud na stránkách nenajdete, co potřebujete, uděláme Vám projekt individuální garáže či změny v typových projektech garáží, změny typového projektu garáže se pohybují od 1500,- Kč až po maximálně 3.000,- Kč. Cena individuálního projektu garáže například o rozšíření o hobby dílnu, či koutu ke grilování apod., je stanovena na 14.000,- Kč včetně osazení na pozemek a požárně-bezpečnostního řešení stavby (požární zprávy) a dopravy projektu na dobírku (Česká pošta).

VZOROVÝ PROJEKT K NAHLÉDNUTÍ ZDE:

3x_A4_CB_Technicka_zprava

3x_A3_CB_Situace_sirsich_vztahu

3x_A3_CB_Koordinacni_situace

3x_A2_CB_Zaklady

3x_A2_CB_1NP

3x_A2_CB_Krov

3x_A2_CB_Rez_A_A

3x_A2_CB_Pohledy

3x_A2_CB_Stavebne_konstrukcni_reseni

 

Comments are closed.