SLUŽBY

PROJEKTOVÁ ČINNOST

Zpracování projektové dokumentace pro novostavby rodinných domů a garáží, ve všech stupních projektové dokumentace. Veškeré projektové dokumentace jsou zpracovány podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platné od 1.1.2018 pro společné povolení stavby DÚR+DSP. Nově i odborný posudek pro dotaci MŽP „Dešťovka“.

DÚR – dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP – dokumentace pro stavební povolení
DOS – dokumentace pro ohlášení stavby
DPS – dokumentace pro provádění stavby
DSPS – dokumentace skutečného provedení stavby

- Novostavby rodinných domů
- Novostavby garáží a garážových stání
- Pasport stavby
- Změny typových projektů se souhlasem autora typového projektu
- Situace stavby (umístění stavby na pozemek) – C. Situace stavby (veškeré situační výkresy)
- Projekt plotu
- Projekt žumpy
- Projekt zahradní chaty
- Odborný posudek pro dotaci MŽP „Dešťovka“

Důležitým upozorněním nebo poznámkou je to, že NEPROVÁDÍM projekty REKONSTRUKCÍ (stavebních úprav) a projekty DŘEVOSTAVEB.

NÁVŠTĚVA NA POZEMKU PODLE KM: do 30 km je cena 200,- Kč, od 31-50 km je cena 500,- Kč, od 51-70 km je cena 800,- Kč, od 71-90 km je cena 1.200,- Kč, od 91-120 km je cena 1.800,- Kč, od 121-150 km je cena 2.200,- Kč, od 151+ km je cena 3.500,- Kč. Cena je stanovena podle mapy.cz – nejrychlejší cesta včetně placených úseků (mýt). Při vypracování individuálního projektu bude 50% z ceny za dopravu na pozemek odečteno. Doprava je počítána podle toho, co se nachází blíže Vašeho pozemku, centrála/pobočka.

VZOR SMLOUVY O DÍLO ZDE:

SoD

VZOROVÝ PROJEKT INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU RODINNÉHO DOMU

Technicka zprava

C.1. – Situace sirsich vztahu

C.2. – Katastralni situacni vykres

C.3. – Koordinacni situacni vykres

D.1.1. – 01 – Zaklady

D.1.1. – 02 – 1.NP

D.1.1. – 03 – Podkrovi

D.1.1. – 04 – Krov

D.1.1. – 05 – Pudorys strechy

D.1.1. – 06 – Rez A-A

D.1.1. – 07 – Pohledy

VZOROVÝ PROJEKT INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU GARÁŽE

3x_A4_CB_Technicka_zprava

3x_A3_CB_Situace_sirsich_vztahu

3x_A3_CB_Koordinacni_situace

3x_A2_CB_Zaklady

3x_A2_CB_1NP

3x_A2_CB_Krov

3x_A2_CB_Rez_A_A

3x_A2_CB_Pohledy

3x_A2_CB_Stavebne_konstrukcni_reseni

Vyplňte nezávaznou poptávku.

Comments are closed.